‘Antwoorden zijn altijd makkelijker dan vragen.’

— Jean-Paul Sartre

Grafisch woordenboek

a-formaten

reeks eenheidsformaten van papier die afgeleid zijn van het formaat A0 (A0 = 841 bij 1189 mm = 1 m2)

A4

21 x 29.7 cm

blindpreeg

het aanbrengen van een reliëf in papier door middel van druk en een vorm en tegenvorm

colofon

dat deel van een boek waarin gegevens over productie staan vermeld; in een tijdschrift: de redactionele en abonneegegevens vermeld in een aparte kolom

corps

letterhoogte plus corpswit, aangeduid in punten of millimeters

cursief

lettervariant; getekende schuine letter, passend bij de romein

dpi

dots per inch, aantal punten per inch (25,4 mm); resolutiemaat voor de uitvoer van een filmbelichter of printer; eenheid om de fijnheid van een print, afdruk of beeldscherm weer te geven

font

een variant van een lettertype, bestaande uit alle tekens van het alfabet, kapitalen, onderkast, cijfers, leestekens, accenten en bijzondere tekens met name gebruikt voor de verzameling letters op een gegevensdrager ten behoeve van een dtp-systeem of tekstverwerker

gramgewicht

het gewicht van 1 vel papier per vierkante meter

fsc

forest stewardship council; het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn

full color

techniek waarbij met behulp van de vier drukkleuren cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK) kleurenfoto’s, kleurenafbeeldingen en diverse tinten kunnen worden gereproduceerd

huisstijl

vormgeving die toegepast wordt in alle (grafische) uitingen van een organisatie

halftoon

foto’s of afbeeldingen met diverse (grijs)tinten

houtvrij papier

‘houtvrij’ betekent dat de lignine is verwijderd

kapitaal

hoofdletter, ook wel bovenkast

kopij

geheel van teksten op papier of gegevensdrager aangeleverd, waarvan het de bedoeling is dat die wordt vermenigvuldigd

machine-coated (mc)

gladde, niet-opzuigende papiersoort voorzien van een strijklaag, speciaal geschikt voor halftonen en full color

offset

(1) vlakdruktechniek waarbij papier wordt voorzien van inkt door een rubberdoek, via een aluminium plaat, gebaseerd op het afstoten van water en vet; (2) opzuigende, matte papiersoort oorspronkelijk ontwikkeld voor de vlakdruktechniek, tegenwoordig algemeen gebruikt voor briefpapier, kopieerpapier, nieuwsbrieven e.d.

pdf

portable document format; bestandsformaat dat ontstaat na het comprimeren van opmaak of beeld door Distiller zodat het bestand zowel op de Mac als met de PC met behulp van het programma Adobe Acrobat Reader is te bekijken; tevens geschikt formaat voor digitaal aanleveren in hoge resolutie bij studio’s en drukkerijen

onderkast

kleine letter, term die herinnert aan de indeling van de vroegere letterkasten

Pantone Matching System

kleurenmengsysteem aan de hand waarvan men met negen basiskleuren, vier lichtechte kleuren en transparant wit en zwart meer dan 1000 standaardkleuren kan mengen, de zogenaamde pms-kleuren

pixel

afkorting van picture element; kleinste element van een beeldscherm; beeldpunt

rillen

het aanbrengen van een lijn gevormd door een kleine groeve in papier en karton voor een mooie vouw

romein

rechtopstaande letter, in tegenstelling tot cursief

schreefletter

lettertype dat voorzien is van een geaccentueerde afsluiting van de stok, staart of vlag in de vorm van een abrupte verbreding van de stam of een dwarsstreep

schreefloos

letter zonder schreef

stansen

een vorm of venster uitsnijden in papier met behulp van druk en een speciaal stansmes

watermerk

bij doorvallend licht afgetekende figuur in papier, bij de bereiding in de fabriek daarin aangebracht als merkteken. Watermerk is een verdunning in het papier, schaduwwatermerk is een verdikking. Met een hoeveelheid vanaf 2 ton papier, kunt u voor uw eigen briefpapier een watermerk naar uw ontwerp bestellen.